Er du interessert i programmet til FNB Klepp og hva vi står for i de forskjellige […]
FNB er imot bompenger og bypakker. FNB er imot veiprising. FNB er imot eiendomsskatt. FNB er […]