Våre viktigste politiske saker

Samferdsel

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

helse

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger..

Energi

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.

Cecilie Lyngby Folkets Parti FNB

Partileder Cecilie Lyngby

Vi i Folkets Parti skal sette mennesket, altså folket først, og vi skal verne om individets rettigheter.

Vi skal videre holde fast på folkets rettigheter som eiendomsrett, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet, organisasjonsfrihet, næringsfrihet og adgangen til fri ferdsel. Vi ser på alle folk som likeverdige.

Kjernen i politikken vår er rettferdighet og fordeling. Vi ser at folk ofte reiser seg i protest mot urettferdige avgifter som rammer skeivt, som rammer tilfeldig og som føles sosialt urettferdig, akkurat som vi har sett med opprøret mot bompenger og høye strømpriser.

Vi i Folkets Parti sier derfor blant annet nei til avgifter som bompenger som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur. Vi sier også nei til de galopperende strømprisene vi har fått i dag, strømpriser som er en direkte konsekvens av det «grønne skiftet». Parisavtalen, ACER, EØS- avtalen og de to siste strømkablene har ikke tjent oss og vår selvråderett godt. Her må vi gjøre endringer.

Artikler

Les Cecilie Lyngbys sterke advarsel fra 2020, om konsekvensene av «Det Grønne Skiftet» og hva det vil bety for deg og meg. Leserbrevet ble skrevet i forbindelse med budsjettforhandlinger i 2020, og du finner det her. https://www.nettavisen.no/nyheter/snart-blir-oslo-et-gront-helvete/s/12-95-3423963142
Bystyremøte 21.09.2022. Bergensgruppen leverte solid stemmegivning og en god blanding av egne forslag. Disse omfattet blant annet tilfluktsrom, dagsturhytte og bompengefri i helgene. Dessuten var vi medvirkende i et viktig forslag om nullvisjon for overdosedødsfall. I tillegg stiller vi oss kritiske til vedtak fattet av bystyret […]
1. september 2022 kommer den varslede økningen på bompenger i Oslo kommune.  • Ønsker du å delta? Les mer på Facebook. Det kommer som et resultat av dårlig kontroll på Oslopakke 3 som er en plan for veiutbygging og kollektivtrafikk i Oslo og Viken (Akershus) Da […]
Partileder og bystyrerepresentant i Oslo, Cecilie Lyngby, er blitt intervjuet av Nettavisen. Les hele saken i Nettavisen: • nettavisen.no/norsk-politikk/politikk/byradet-i-oslo/na-har-over-6000-p-plasser-forsvunnet-vil-ha-full-revers/s/5-95-586877
Vi koste oss i Arendalsuken Vi hadde en fantastisk uke i Arendal. Vi fikk snakket med folket og fikk vist oss frem med nytt navn som var viktig for oss. Det er ikke alle som hadde fått med seg at Folkeaksjonen nei til mer bompenger har […]
Sommeraktiviter er i full sving hos Torunn og Cesilie på hver sin kant av (nabo)landet. Felles bakgrunn innenfor helsesektoren har likevel delt ut mange ulike sjongleringsballer for disse to damene. Torunn er svært engasjert i sakene som angår helse og sosial, hun slår gjerne flere slag […]
Sommerhistoriene går videre innom Stian og Ronny, våre to representanter som står på i hvert sitt felt på mange områder. Stian er til vanlig en viktig stemme i saker som berører barnehage, skole og idrett, der idrett er en stor personlig favoritt. Ronny er derimot en […]
Les hele saken hos nettavisen nettavisen.no/norsk-politikk/oslo/byradet-i-oslo/raser-mot-gatestenging-i-oslo-patetisk/s/5-95-562413
Til vanlig er våre to eminente representanter Tore og Christian svært engasjert for sine bydeler, Arna og Åsane. Kanskje nettopp denne flammen holder disse to motivert gjennom store saksmengder og lange kvelder. Etter sesongens solide innsats i Bergens muligens mest belastede organ (Utvalg for Miljø og […]
Viktige saker ble avgjort, og her kommer høydepunkter fra Bergen Bystyre 22.06.2022. Folkets Parti brukte sine stemmer blant annet angående bompenger, nye veier, Bybanen, Miljøløftet og vannscooterforbud, m.m. Bybane over Bryggen Gruppeleder Cesilie Tveit bidro til Bystyrets spørretime med et muntlig spørsmål om Bybanen over Bryggen, […]
Nytt styre ble valgt på landsmøte. Møtet ble avholdt på hotell Terminus i Bergen 17-19 juni. Vi ser frem til et år hvor vi skal ha sterkt fokus på våre kjernesaker som makspris på strøm 35 øre, bort med avgifter på drivstoff, bort med bompenger, halvere […]
Hovedinnlegg fra Folkets parti FNB under debatten om oppløsning av Viken ; Fylkesordfører, kjære delegater Sjeldent har vel det engelske ordtaket «the road to hell is paved with good intentions» passet bedre enn på denne prosessen. Det hersker ingen tvil om at intensjonene var de beste, […]
«Piken med svovelstikkene» er et kjent sentimentalt, tragisk og romantisk eventyr om en fattig pike som går barbent i byen på nyttårsaften for å selge svovelstikker. Ingen vil kjøpe, og den vesle jenta ser hvordan nyttårsfeiringen pågår inne i husene mens hun selv står utenfor og fryser. Hun kryper derfor sammen mellom to hus […]
Ny stilling! Mens vi stadig vokser og utvikler oss, ønsker vi gjerne mer hjelp til mediaprofilering og kreativ produksjon av media-innhold. Blir du vår nye kollega? Vi ser primært etter en videregående elev eller student som brenner for det kreative mediefaget. Denne stillingen passer perfekt som […]
Når blir 15 dødsfall nok? Med en bitter smak i munnen og fullstendig skuffelse leser vi om bortforklaringer på at Vestlandets viktigste veiprosjekt må legges på is i 7 år til. Bergens egen Ap og Vestlandets egen Sp klarer ikke å påberope seg støtte fra egen […]
– FP er for utvikling men dette er overflødig Folkets Parti FNB er for at det bygges og at det skapes verdier i samfunnet, men ikke for en hver pris. Det har vært stor utvikling i området på den «gamle» papirfabrikken Union. Det sies at det […]
Jeg forstår ikke hvorfor politikere bruker å mye tid på å krangle om saker som de ikke burde ha mulighet til å råde over selv. Burde en knippe politikere bestemme over 200000 andres mening i alle saker? Burde man buke sin personlige integritet på utsette seg […]
I dag ble det klart at fylkeskommunen blir splittet tilbake til Telemark og Vestfold. Navnet i selv selv er jo tannløst, men tanken på at nå skal brukes millioner til en splitting er helt krise. Nå som det skal deles igjen, burde vi bruke energi på […]
Når man skal legge til rette for Google. Er det viktig å legge til rett på en skikkelig måte slik at ikke man havner bakpå. Å ikke bygge infrastrukturen for kraftforsyning ville vært det samme som å bestille en helt ny ferge til til over 80 […]
50 øre Stortinget har satt Norges befolkning i en vanskelig situasjon, og dette kunne selvfølgelig vært unngått. At nordmenn burde ha fokus på å spare strøm er en selvfølgelighet, men Norge har gått fra å være en selvforsynt nasjon, til å være en strømleverandør til et […]
ÅPENT BREV TIL STATSMINISTER JONAS GAHR STØRE. (Originalen er sendt direkte til statsministeren. En kopi av brevet blir sendt til Aftenpostens debattavdeling) Jeg viser til mitt siste brev datert 29.06.2021 som var ett av mange brev jeg brukte tid til å skrive, imens De var leder […]
Det har vært snakk om folkeavstemning med tanke på opphevelsen av fylket Vestfold og Telemark, men dette ble skjøvet over på kommunene. Når man ser på hele prosessen fra starten av. Burde en folkeavstemning blitt gjort i 2017 – før sammenslåingen av fylkene ble vedtatt i […]
Det er mye som er viktig, men de endringer utover kommunaldirektøren som FNB lister opp. Er noen av de fokusområdene som FNB skien skal fokusere på i 2022. «NEI! FNB ønsker ikke å fortsette med en byvekstavtale så lenge det er bompenger som skal være finansieringsmetode». […]

RETTFERDIGHET – FRIHET – INNOVASJON – NYTENKING – FORNUFT – LIKHET – LIVSKVALITET – DEMOKRAT

Cookies