Våre viktigste hjertesaker:

Bompenger

Vi sier nei til bom og GPS veiprising.

Kjernen i politikken er rettferdighet og fordeling. Vi sier nei til avgifter som rammer skjevt og usosialt for å finansiere bygging av nødvendig offentlig infrastruktur.

Omsorg

FP vil ha en verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger..

Strøm

Norske vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere, derfor vil vi ta politisk kontroll over kraften vår, og behandle strøm som en strategisk ressurs.


Interim partileder
Cesilie Tveit

Innledning fra leder: 

I en tid hvor samfunnets utfordringer stadig vokser, står Folkets Parti sammen for å forsvare det vi tror på: et rettferdig og inkluderende samfunn hvor hver stemme teller. Gjennom vårt engasjement og våre aksjoner ønsker vi å ta et samfunnsansvar.

Vår innsats spenner seg fra lokale samfunnsinitiativer til nasjonale kampanjer. Vi mobiliserer for å protestere mot urettferdige avgifter og politikk som undergraver individets frihet. Vi står sammen i kampen mot høye strømpriser og urettferdige økonomiske byrder.

Vi er en stemme for de som ikke blir hørt og sett. Vårt engasjement strekker seg utover politiske møter og debatter; vi er ute i gatene, i samfunnene, og jobber hånd i hånd med de som trenger oss mest.

Våre aksjoner og opprop vil fokusere på viktige saker som berører hver enkelt av oss. Vi støtter ikke symbolsk klimapolitikk.

Sikker, billig og pålitelig energitilgang er grunnlaget for velstand og gode levekår i Norge som i verden. Vi ønsker at Norge skal styrke sin rolle som energinasjon til beste for landets egne innbyggere.

Vi i Folkets Parti startet som en folkeaksjon: Folkeaskjonen Nei til mer Bompenger. Vi tror på at hver aksjon, stor som liten, er et skritt mot det samfunnet vi streber etter.

Husk at i Folkets Parti er hver stemme viktig, og sammen utgjør vi en kraftig katalysator for positiv forandring.

Sammen kan vi påvirke et samfunn som reflekterer våre ideer om rettferdighet, likeverd og frihet.

– Cesilie Tveit

Artikler

Kort tid etter valget ble det kjent at partileder Cecilie Lyngby ønsket å rotere ut av førersetet etter hederlig innsats i valgkampen. Lyngby har fortsatt et brennende samfunnsengasjement og har ingen planer om å forlate Folkets Parti. Partiet ligger hennes hjerte nært, slik som det gjør […]
Publisert i Document, Tore Kristiansen   07.09.2023 Det finnes et parti som går til valg på å omgjøre det meste MDG har gjennomført. Folkets Parti lover blant annet å fjerne sykkelveier, gjenopprette p-plasser og legge ned Klimaetaten. Mange partier har en del punkter der de avviker fra det […]
Bilde av Jane Edvardsen i Folkets Parti som krever fortløpende barnehageopptak i Lillestrøm
Ønsker vi at unge foreldre i Lillestrøm kommune må bli gravide i perioden august–oktober for å ha råd til å få barn?  Av Jane Edvardsen, Folkest Parti Lillestrøm Sånn kan det iallfall virke. Jeg er kandidat for Folkets Parti Lillestrøm og vil forklare hvorfor det i […]
Bilde av Hanne Haskel i Folkets Parti som er kritisk til Utdanningsdirektoratet som utestenger utfordrerpartier
I dag braker skolevalget løs knapt uten deltakelse fra utfordrerpartiene i de forutgående debattene. De er stengt ute etter veiledning fra Utdanningsdirektoratets. Folkets Parti er sterkt kritisk. Debattene forut for skolevalget er viktige for unge som skal orientere seg politisk og for resultatene av skolevalget. Skolevalget […]
Bilde av Cecilie Lyngby, Folkets Parti da hun holdt apell. Folkets Parti arrangerte tverrpolitisk demonstrasjon ved Hanne Haskel. Artikkel tidligere publisert i Vårt Oslo. Vi vil ikke være Europas batteri på bekostning av oss selv. Vi vil ikke at nordmenn skal ta ansvaret for Tysklands og […]
Skolebarn i Oslo oppfordres til hærverk mot biler. I forbindelse med Kronprinsen og Kronprinsessens 50 års markering har forretningsutvalget i Oslo anført av ordfører Marianne Borgen (SV) vedtatt å gi en gave til 325.000 kroner. Dette er ny gaverekord til Kongehuset, der den forrige rekorden var […]
Jane Edvardsen i Folkets Parti vil ha gratis parkering ved kommunale tjenestetilbud
– Kommunale tjenestetilbud betales over skatteseddelen. Parkeringsavgift og bompenger for å oppsøke tjenestetilbudene er en dobbeltbeskatning som Folkets Parti ikke ønsker.  Det sier Jan Tønnesen, Folkets Partis førstekandidat til Lillestrøm Kommunestyre og Akershus fylkeskommune. Stanse innføring av bompenger tilknyttet ny bro over Glomma står allerede på […]
Folkets Parti ønsker å fjerne plastposteavgiften og annen dyr symbolpolitikk. Deler ut gratis plastposer for å markere
– Etter plastposeavgiften ender det opp med at folk kjøper plastposer på rull som de bare bruker én gang: I søppelbøtta. Rulleposene kostet det samme som handleposer gjorde før. Hvilket tull! Dette er ordene til Jan Tønnessen. Han er førstekandidat for Folkets Parti i Lillestrøm kommunestyre.  […]
De siste 8 årene har avgifter blitt mye høyere enn før og eiendomsskatt er innført, og mange får stadig overraskende høye regninger. Vi i Folkets Parti er kjent med boligeiere som har måttet ta opp lån for å betale eiendomsskatten, og vi vet også om de […]
Bilde av Jan Tønnesen ved avsperret rasteplass ved Gardermoen som han ønsker åpnet og utvidet
– Folk har tatt rasteplassen i bruk til venting etter å ha blitt presset bort av skyhøye parkeringspriser etter bare 8 minutter ved hovedflyplassen. Den kollektive straffen fra norske myndigheter etter reaksjonen på parkeringsproblemet ble å sperre rasteplassen. Slik kan vi ikke ha det – vi må hjelpe […]
Jane Edvardsen, 2.-kandidat i Folkets Parti Lillestrøm og 3.-kandidat iAkershus. Publisert i Romerikesblad 28.08.2023 Redd for ensomheten Jeg er redd for at ensomhet blant eldre blir en ny folkesykdom. Kommunenmå ta tak slik at alle eldre blir sett og inkludert. Det gjør det ikke bedre atdet […]
– En trakassering av bilister i Oslo, sier Cecilie Lyngby, 1. kandidat for Folket Parti i Oslo, og partileder. Artikkelen er tidligere publisert i Nettavisen. URANIENBORG, OSLO: Helt siden det rødgrønne byrådet satte i gang prosjektet om et Bilfritt byliv, har flere parkeringsplasser i Oslo blitt fjernet. […]

RETTFERDIGHET – FRIHET – INNOVASJON – NYTENKING – FORNUFT – LIKHET – LIVSKVALITET – DEMOKRAT

Følg oss på: Twitter Instagram Tik Tok – YouTube 
Besøk også sidene for ditt lokallag for å vite mer hvordan følge politikken der du bor.

Cookies